Uitkering profijtbijdrage

Waarom omgevingsfonds west betuwe

Uit het Omgevingsfonds West Betuwe (OFWB) worden jaarlijks ook de financiële vergoedingen uitgekeerd die zijn afgesproken tussen gemeente en ontwikkelaars. Dit is de profijtbijdrage. Conform de gemaakte afspraken tussen de ontwikkelaars en de gemeente wordt er over de jaren 2020 tot en met 2035 aan omwonenden tot 1.200 meter afstand tot de dichtstbijzijnde molen een profijtbijdrage uitgekeerd.

Het gaat om € 300 bij een afstand kleiner dan 800 meter, € 200 bij een afstand kleiner dan 1.000 en groter dan 800 meter en € 100 bij een afstand kleiner dan 1.200 en groter dan 1.000 meter. Omwonenden die in aanmerking komen voor de profijtbijdrage, ontvangen hierover een bericht van het OFWB.

Indien u geen brief heeft ontvangen en zowel op 1 juli 2017 als 1 juli 2020 op het huidige adres woonde en de afstand tot het woonobject tot aan de dichtstbijzijnde molen minder bedraagt dan 1.200 meter, dan kunt u zich kenbaar maken via het mailadres profijtbijdrage@omgevingsfondswestbetuwe.nl 

Als u het reglement profijtbijdrage wilt inzien, klik dan hier.