Criteria

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Omgevingsfonds West Betuwe (OFWB) moet je met jouw idee aan een aantal criteria voldoen.

Hieronder zie je de checklist en hoe hoog de maximale bijdrage uit het OFWB kan zijn.

Van toepassing zijn ook de criteria zoals gesteld in de statuten en het fondsenreglement. ZIe 'Belangrijke documenten' op deze website.

Draagt jouw project bij aan verhoging van de leefbaarheid en/of aan de verduurzaming van het gebied rondom de windparken Deil en AVRI?

Onder leefbaarheid wordt verstaan de kwaliteit woonomgeving, het voorzieningenniveau, sociale cohesie en de veiligheid van de omgeving.

Als het gaat over verduurzaming moet je denken aan projecten op het gebied van energiebesparing, duurzame energie en/of verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Wordt jouw project gerealiseerd in de directe omgeving van de parken bij Deil en AVRI?

Projecten die gerealiseerd worden in de plaatsen (kern en buitengebied) Beesd, Buurmalsen, Deil, Enspijk, Est, Geldermalsen, Gellicum, Haaften, Hellouw, Kapel-Avezaath, Meteren, Neerijnen, Ophemert, Opijnen, Rumpt, Tricht, Tuil, Waardenburg en Wadenoijen kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Omgevingsfonds West Betuwe (OFWB). 

Is de kans groot op een succesvolle voortzetting op de lange termijn?

Een eventuele projectbijdrage uit het OFWB-fonds is eenmalig.

Na eventuele projectbijdrage uit het OFWB-fonds is jouw project uiterlijk binnen twee jaar gerealiseerd.

Jouw project heeft geen commercieel doel.

MAXIMALE BIJDRAGE voor projecten: je kunt subsidie vragen tot 100% van jouw totale kosten met een maximum subsidie voor dit jaar van € 10.000,-. Het stichtingsbestuur behoudt altijd het recht om een aanvraag af te wijzen of deels toe te wijzen.