Procedure

Het Omgevingsfonds West Betuwe (OFWB) zal vanaf 2021 in vijftien jaar naar verwachting zo’n één miljoen euro uitkeren voor lokale projecten. Zo steekt het omgevingsfonds energie in ontwikkeling. Het OFWB is er voor iedereen met goede projectplannen: jaarlijks kunnen projectaanvragen worden ingediend. Als richtbedrag voor subsidies kun je denken aan een bedrag tussen de 500 en voor dit jaar maximaal 10.000 euro.

Op hoofdlijnen is de procedure als volgt:

 • Voor de planning voor het indienen, beoordelen en toe- danwel afwijzen van projectaanvragen, verwijzen we naar de planning op deze website.
 • Het indienen van een projectvoorstel gebeurt door het aanvraagformulier te downloaden en in te vullen. Samen met eventuele bijlagen kan de aanvraag gemaild worden naar projecten@omgevingsfondswestbetuwe.nl met als onderwerp “projectaanvraag” en de naam van het project.
 • Bij het invullen van het aanvraagformulier bij niet-relevante velden ‘n.v.t.’ invullen.
 • Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als het aanvraagformulier volledig en juist is ingevuld en ondertekend en de noodzakelijke bijlagen zijn toegevoegd.
 • Je ontvangt binnen 7 dagen een bevestiging van ontvangst.
 • Na indiening kan je benaderd worden als er vragen zijn over de aanvraag.
 • Je krijgt altijd terugkoppeling via e-mail als je een aanvraag hebt ingediend.
 • De adviescommissie zal na de sluitingsdatum in het betreffende jaar over alle projectaanvragen tegelijk en in samenhang adviseren. Vervolgens zal het bestuur  over de projectaanvragen besluiten en deze verder afhandelen.

Afwijzing van projectvoorstellen kan gebeuren op basis van:

 • Niet juist en volledig ingevulde aanvraag.
 • Voldoet niet aan de fondsvoorwaarden en/ of fondsdoelstellingen.
 • Bij overintekening is de keuze niet op jouw project gevallen, je mag uiteraard het project opnieuw indienen voor de volgende ronde.

Als je een e-mail ontvangt dat jouw project in aanmerking komt, dan wordt contact met je opgenomen (e-mail of telefonisch) over het vervolg.

Beslissingen die door het bestuur van de stichting worden genomen staan vast en daar zal geen verdere discussie over gevoerd worden.