Wie is wie

Het Omgevingsfonds West Betuwe(OFWB) is ondergebracht in een aparte stichting met een onafhankelijk bestuur. Deze stichting, met als officiële naam Stichting Omgevingsfondsen West Betuwe, houdt zich aan specifieke doelstellingen en voorwaarden die statutair zijn vastgelegd. De stichting werkt samen met dorpsraden en -verenigingen, maatschappelijke instanties of bijvoorbeeld de gemeente West Betuwe. Bewoners uit de omgeving van de windparken Deil en AVRI kunnen vervolgens aanvragen indienen voor subsidie uit het fonds.

Besluitvorming over de besteding van Omgevingsfonds West Betuwe gebeurt door de omgeving: door vertegenwoordiging van omwonenden in het bestuur van het fonds. Het bestuur laat zich voor de selectie van ingediende projectaanvragen bijstaan door een adviescommissie. Wie is wie?

Het bestuur van OFWB bestaat uit:

owv_team_007

Wim Kannegieter

Voorzitter

owv_team_001

Hans van Beuzekom

Vice-voorzitter

CarolineVanDerBurg

Caroline van der Burg

Secretaris

Co Stouten

Co Stouten

Penningmeester

De adviescommissie van OFWB bestaat uit:

owv_team_013

Leonie van der Voort

Voorzitter

owv_team_017

Marijke Leenhouts

Secretaris

owv_team_016

Jacco van Heuckelum

Lisette van Rossum

Lisette van Rossum

owv_team_019

Gert Timmerman

EricT2

Erik Teuling

©KIRSTENVANSANTEN
©KIRSTENVANSANTEN

Niek Brunsveld