Indienen projectvoorstel

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Omgevingsfonds West Betuwe moet je met jouw project aan een aantal criteria voldoen. Voldoe je hieraan, dan kun je de aanvraagformulieren invullen. Als projectleider van een lopend project vragen we je te rapporteren over de voortgang ervan.

De mogelijkheid om een vraag in te dienen voor 2022 is gesloten. In 2023 vindt weer een nieuwe beoordelingsronde plaats. De sluitingsdatum om een aanvraag in te dienen is 1 mei 2023

Meer informatie over het indienen van een aanvraag vind je hieronder.

 

Waar moet ik aan voldoen

Aanvraagformulieren OFWB

Verantwoording: rapportages