Indienen projectvoorstel

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Omgevingsfonds West Betuwe moet je met jouw project aan een aantal criteria voldoen. Voldoe je hieraan, dan kun je de aanvraagformulieren invullen. Als projectleider van een lopend project vragen we je te rapporteren over de voortgang ervan.

Aanvraag indienen?
De sluitingsdatum voor het indienen van een aanvraag is 30 april 2024.

Meer informatie over het indienen van een aanvraag vind je hieronder.

 

Waar moet ik aan voldoen

Aanvraagformulieren OFWB

Verantwoording: rapportages