Speerpunten

Omgevingsfonds West Betuwe (OFWB) steunt initiatieven die bijdragen aan minimaal één van onze speerpunten. Dit heeft de grootste impact en past bij de structuur van het gebied rond de windparken bij Deil en AVRI. Voor financiële ondersteuning uit het fonds moeten projecten bijdragen aan verhoging van de leefbaarheid in de betrokken omgeving en/of aan de verduurzaming van het gebied.

Onder leefbaarheid wordt verstaan de kwaliteit woonomgeving, het voorzieningenniveau, sociale cohesie en de veiligheid van de omgeving. Als het gaat over verduurzaming moet je denken aan projecten op het gebied van energiebesparing, duurzame energie en/of verduurzaming van de gebouwde omgeving.