Waarom een omgevingsfonds

Omgevingsfonds West Betuwe (OFWB) is een van de manieren om de omgeving mee te laten profiteren van de komst van de windparken Deil en AVRI. De windparkeigenaren hebben met de gemeente afgesproken jaarlijks een deel van de opbrengst van de windparken in een fonds te storten voor projecten die worden gerealiseerd in een straal van ongeveer 3,5 kilometer rondom de parken bij Deil en AVRI. Het gaat hierbij om projecten die de leefbaarheid in het gebied bevorderen.

Het Omgevingsfonds is een aparte stichting met een onafhankelijk bestuur. Met hulp van dit fonds kunnen omwonenden die niet in staat waren zelf te investeren in Deil en AVRI, ook meeprofiteren van de komst van de windparken. Tegelijkertijd wordt het gebied rond de windparken versterkt door investeringen in verduurzaming, ontsluiting of bijvoorbeeld landschapsontwikkeling.