Waarom een omgevingsfonds

Omgevingsfonds West Betuwe (OFWB) is een van de manieren om de omgeving mee te laten profiteren van de komst van de windparken Deil en AVRI. De windparkeigenaren hebben met de gemeente afgesproken jaarlijks een deel van de opbrengst van de windparken in een fonds te storten voor projecten die worden gerealiseerd rondom de parken bij Deil en AVRI. Op basis hiervan heeft het bestuur dit werkgebied vertaald in de directe omgeving van de windparken Deil en AVRI omvattend de plaatsen Beesd, Buurmalsen, Deil, Enspijk, Est, Geldermalsen, Gellicum, Haaften, Hellouw, Kapel-Avezaath, Meteren, Neerijnen, Ophemert, Opijnen, Rumpt, Tricht, Tuil, Waardenburg en Wadenoijen.

Het Omgevingsfonds is een aparte stichting met een onafhankelijk bestuur. Met hulp van dit fonds kunnen omwonenden die niet in staat waren zelf te investeren in Deil en AVRI, ook meeprofiteren van de komst van de windparken. Tegelijkertijd wordt het gebied rond de windparken versterkt door investeringen in verduurzaming, ontsluiting of bijvoorbeeld landschapsontwikkeling. Het gaat hierbij uiteindelijk dus om projecten die de leefbaarheid in dit werkgebied bevorderen.