Bijdrage voor initiatiefnemers van Initiatiefnemers 'Hart voor de Heemtuin' ontvangen een cheque van Stichting Omgevingsfonds West Betuwe voor de herinrichting van de Heemtuin

Cheque voor St. Ode aan de Linge

De Heemtuin bestaat dit jaar 45 jaar, een mooie reden om extra aandacht te vragen voor deze bijzondere plek in Geldermalsen. Vrijwilligers uit de buurt en van Ode aan de Linge zijn regelmatig in de Heemtuin te vinden om een beeld te geven aan biodiversiteit en herstel van de oorspronkelijke Heemtuin-gedachte. Spontane gesprekken en inbreng van voorbijgangers uit de buurt en van verder weg vormen mede de basis voor de verbinding met de Heemtuin.

Door Stichting Omgevingsfonds West Betuwe werd een bijdrage toegekend voor de herinrichting van de Heemtuin. Op 14 september werd de cheque overhandigd aan enkele initiatiefnemers van ‘Hart voor de Heemtuin’. Stichting Omgevingsfonds West Betuwe wil hiermee een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de directe omgeving van de windparken Deil en AVRI. Het fonds verstrekt jaarlijks subsidies voor projecten en initiatieven op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing en duurzame energie, leefbaarheid en sociale samenhang.

Wie ook betrokken wil zijn en meedenken over kunst en natuur in de Heemtuin kan zich melden via info@hartvoordeheemtuin.nl.

Foto: Annelotte Verhaagen

Posted in

Laatste nieuwsberichten

18 projecten ontvangen bijdrage van Omgevingsfonds

Groot interesse in fonds in 2024: aanvraagperiode gesloten

Historisch fotoboek Vrienden van Ravestein

Een bloederige cheque-uitreiking bij Oranjevereniging Deil

Steenuilkasten voor VANL-TCW (agrarische natuurvereniging)

Nul op de meter voor buurthuis Gellicum

MVV’58 zet vol in op verduurzaming

€ 75.000,- voor de regio in derde ronde

Zonnepanelen en ledver- lichting voor CKV Animo

vv ASH in “the spotlight”