Foto Henk van Heusden

Aanmelding profijtbijdrage Omgevingsfonds een groot succes

Eind april viel bij ongeveer 150 huisadressen waarvan de bewoners binnen een afstand van 1.200 meter van één van de windmolens van de windparken Avri of Deil wonen, een brief op de mat met daarin een aanvraagformulier om de profijtbijdrage aan te vragen. Indien de bewoners voldoen aan de voorwaarden, die ook aan de brief waren toegevoegd, konden zij aangeven of zij de profijtbijdrage al dan niet wensen te ontvangen.

Van de 150 brieven zijn er inmiddels 100 bewoners geweest die het formulier hebben ingevuld en teruggestuurd, waarbij iedereen heeft aangegeven in aanmerking te willen komen voor de profijtbijdrage.

Dat betekent dat ongeveer 50 bewoners om een of andere reden niet gereageerd hebben. Dat kan meerdere reden hebben. Bijvoorbeeld dat men de profijtbijdrage niet wenst te ontvangen en het geld daarmee in de projecten pot wil stoppen voor de leefbaarheidsprojecten. Zie voor meer informatie hierover op de website van www.omgevingsfondswestbetuwe.nl/uitkering-profijtbijdrage/

De eerste inlevertermijn is ondertussen verlopen en de personen die gereageerd hebben en voor de bijdrage in aanmerking kwamen hebben het geld op hun rekening bijgeschreven gekregen. In totaal is daarmee bijna 19.000 euro uitgekeerd aan de direct omwonenden.

Indienen van het formulier kan nog steeds tot uiterlijk 1 december 2021. Wij vragen de mensen die dit nog niet gedaan hebben vriendelijk om dit alsnog te doen.

De verwerking van deze aanvragen na de uiterste oorspronkelijke reactiedatum zal pas aan het einde van dit jaar plaatsvinden. Het geld dat niet uitgekeerd gaat worden m.b.t. de profijtbijdrage wordt toegevoegd aan de pot voor projectaanvragen. Daarmee blijft het geld dus beschikbaar voor alle mensen die in de omgeving van de windparken Avri en Deil wonen en die vanuit verenigingen, stichtingen en organisaties aanvragen in kunnen dienen voor een bijdrage aan projecten op het gebied van versterking van de sociale cohesie, leefbaarheid en/of duurzaamheid.

Indien u geen brief heeft ontvangen en zowel op 1 juli 2017 als 1 juli 2020 op het huidige adres woonde en de afstand tot het woonobject tot aan de dichtstbijzijnde molen minder bedraagt dan 1.200 meter, dan kan u zich kenbaar maken via het mailadres profijtbijdrage@omgevingsfondswestbetuwe.nl

Vanwege de huidige privacywetgeving heeft de stichting geen informatie gekregen van bijvoorbeeld de gemeente en is ervoor gekozen om een brief naar alle adressen die in aanmerking lijken te komen, te versturen. Door deze handmatige actie is het natuurlijk mogelijk dat er een huis gemist is.

Wim Kannegieter

Voorzitter Stichting Omgevingsfondsen West Betuwe

Posted in

Laatste nieuwsberichten

18 projecten ontvangen bijdrage van Omgevingsfonds

Groot interesse in fonds in 2024: aanvraagperiode gesloten

Historisch fotoboek Vrienden van Ravestein

Een bloederige cheque-uitreiking bij Oranjevereniging Deil

Steenuilkasten voor VANL-TCW (agrarische natuurvereniging)

Nul op de meter voor buurthuis Gellicum

MVV’58 zet vol in op verduurzaming

€ 75.000,- voor de regio in derde ronde

Zonnepanelen en ledver- lichting voor CKV Animo

vv ASH in “the spotlight”